ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

İNSAN KAYNAKLARI

 
İŞ BAŞVURU FORMU
Kişisel Bilgiler
Adınız ve Soyadınız : *
T.C. Kimlik No : *
İkametgah Adresiniz : *
Ev Telefonu : 
Cep Telefonu : *
Doğum Yeri ve Tarihi : *
Askerlik görevini ne şekilde tamamladınız, terhis tarihi : 
Muaf iseniz nedeni : 
Tecilli iseniz nedeni ve hangi tarihe kadar : 
Medeni Haliniz : 
İlgi Alanlarınız : 

Öğrenim Durumu
Okulun Adı ve Yeri Bitirme Yılı Öğrenim Süreniz Bitirme Derecesi
İlk
Orta
Lise
Üniversite
Lisans Üstü
Doktora

Katıldığınız Seminer ve Kurslar
Kurs Adı Başlama Tarihi Süre

Yabancı Dil Bilgisi
Yabancı Dil Derecesi Öğrenim Şekli

İş Deneyimi ve Referanslar (Son işinizden başlayarak yazınız)
Çalıştığınız işyeri Göreviniz İşe Başlama Tarihi Aldığınız brüt ücret ve
maddi haklar / Aylık
Ayrılma
Nedeni
Halen çalışmakta olduğunuz işyerinizden hakkınızda bilgi alabilir miyiz?
Aylık net ücret beklentiniz
 
Akraba hariç hakkınızda bilgi alabileceğimiz iki kişinin;
Adı Soyadı Görevi/İşyeri Tel No

Diğer Bilgiler
Eklemek İstedikleriniz
Kullandığınız bilgisayar programları
Sürücü belgeniz var mı?
Seyahata engel durumunuz var mı?
Sigara kullanıyor musunuz?
Güvenlik Kodu :
Yenile
 
 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.