ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce
GRUP ŞİRKETLERİMİZ

BİLİCİ YATIRIM

 
ORTAKLIK YAPISI

 

BİLİCİ YATIRIM SAN. TİC. A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI

A D I  S O Y A D I

PAY TUTARI

PAY ORANI

Mehmet Ali Bilici

3.763.747,50

8,36%

Tamer Bilici

3.763.747,50

8,36%

Ali Hikmet Bilici

3.763.747,50

8,36%

Süleyman Bilici

3.763.747,50

8,36%

Bülent Bilici

5.021.310,00

11,16%

Mehmet Fatih Bilici

5.021.310,00

11,16%

Esra Pekcan

4.861.819,50

10,81%

Diğer Ortaklar

150.550,50

0,34%

Halka Açık Kısım

14.890.020,00

33,09%

T   O   P   L   A   M

45.000.000

100,0%

Adsız İmza

Kayıtlı Sermaye Tavanı       300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye        45.000.000  TL
 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.