ANA SAYFA
Türkçe     İngilizce

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

 
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ
Adı / Soyadı: Şerife Eda DEMİRDELEN
Görevi: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Lisanslar : İleri düzey 3 lisansı, Kurumsal yönetim lisansı.

Adres :Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
OSB Atatürk Bulvarı No:7 01350 Sarıçam-Adana/Türkiye

Tel:+90 322 394 44 10

Fax:+90 322 394 46 55

E-mail:yatirimci@biliciyatirim.com

 

 

 
Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.