KURUM PROFİLİ

1950 yılında aile şirketi olarak ticaret hayatına atılan Bilici Ailesi, günümüze kadar süregelen aile değerlerini korumuş ve 2011 yılında Borsa İstanbul’da işlem görüp, kurumsal değerlerini ve kârlı yapısını yatırımcıları ile paylaşma fırsatı yakalamıştır.

Daha Fazla

HALKA ARZ

  • İzahname ve Sirküler
  • Bağımsız Denetim Raporları
  • Halka Arz Teşvikleri

Daha Fazla

BLCYT - BİLİCİ Yatırım

RAKAMLARLA BİLİCİ YATIRIM

Yıllık Ortalama Büyüme Oranı*
*(2010-2017) 
Faaliyet Kar Marji*
*2017 Faaliyet Raporu 
Temettu Getirisi*
*2017-2018 Yılı 
Ülkeye İhracat*
*Direk ve Grup Sirketler Aracılığıyla

Sosyal Sorumluluk

Bilici Yatırım olarak, kurumsal sosyal sorumluluk, şirketlerin toplum üzerinde olumlu bir etki bırakmak için iş süreçlerini nasıl yönettiği ile ilgilidir. İş süreçlerini şeffaflık, adalet, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yürüten Bilici Yatırım, kamu yararı gözeten, tüketici odaklı bir yaklaşımla çalışır. Esas olan, ekonomik değerin her sosyal paydaş için adil koşullar altında oluşturulmasıdır.