BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararları ve sair düzenlemeler doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, şirketin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktır.

Bağış ve Yardım Esasları:

  1. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, Yönetim kurulu yapacağı bağış ve yardımlarda şirketin pay sahiplerinin haklarının korunmasına azami ölçüde özen gösterir. Yönetim kurulu Pay sahiplerinin haklarının kaybolmasına ve / veya azalmasına yönelik bağış ve yardımların yapılmasından kaçınır.
  2. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
  3. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi konularak ortaklara detaylı bilgi verilir Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde şirketçe yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulca belirlenir.
  4. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.