BİLTAR TARIM İŞLETMESİ

Çukurova’nın en verimli topraklarına sahip Adana’nın Ceyhan ilçesi Adatepe mevkii ve çevresinde yaklaşık 11.000.000 m2 arazisi bulunan Bilici Ailesi Tarım İşletmeleri, bu topraklarda çeşitli ürünler yetiştirerek hem bölge hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.Temelleri 1950 yılına kadar uzanan Bilici Grup, Tarım İşletmeleri ile zirai işletmecilik ve çiftçilik alanında modern ve yenilikçi bir yaklaşımla faaliyet göstermektedir

Ceyhan ovasının en verimli bölgelerindeki bu arazilerde 100.000 adet zeytin ve 70.000 adet narenciye ağacı bulunmaktadır. Ayrıca 400 dönümlük bir nar bahçesi mevcuttur. Arazilerin diğer bölümlerinde ise mevsimine ve toprak yapısına göre, pamuk, mısır, soya, buğday, karpuz üretimi en son teknoloji ile yapılmaktadır.Tarım İşletmelerimiz, bünyesindeki en son teknolojiye sahip tarım makinaları, çiftlik binaları, nitelikli işgücü ve bu konudaki tecrübesi ile ülke ekomomisine ve tarıma yaptığı katkıları 60 yıldır başarıyla sürdürmektedir.

Özellikle ekim-dikim ile hasat zamanlarında, arazilerinde ve çiftliklerinde çok yoğun çalışma dönemleri yaşanan Tarım İşletmelerinde üretimi yapılan tarım ürünlerinin dağıtımı yurtiçi ve yurtdışına geniş çaplı ve programlı olarak yapılmaktadır.

www.biltar.net