TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken ve uygularken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte olan 14. maddesi, Bilici Holding Yönetmelikleri esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.