YKB Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’nin önde gelen tekstil şirketlerinden ve Çukurova bölgemizin sayılı turizm yatırımcılarından biri olarak, 2017 yılında operasyonel ve finansal hedeflerimizi yakalayıp, sonuçları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Ekonomik ve politik olarak oldukça çalkantılı gecen 2017 yılı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarına direk olarak yansımıştır.

Türkiye ekonomisi, küresel ekonomide ki zorluklara rağmen, hükûmetimizin aldığı tedbirlerle büyüme ivmesini devam ettirmiştir. Turk Lirası küresel istikrarsızlıkların üzerine yaşanan bölgesel sorunlarla değer kaybetmiştir. 2018 yılında da ekonomide ki temel belirleyici faktörler bölgesel sorunların yanı sıra, ülkemizde ki politik ve ekonomik istikrarın devam etmesi önemli rol oynayacaktır.

Tekstil sektörü de ülke ekonomisinde ki büyümeye paralel olarak 2017 yılında büyümeye devam etmiştir. Toplam Tekstil ve Hammaddeleri İhracatı 2017 yılında %3 büyüyerek $10.1 Milyar dolar seviyelerine ulaş mistir. 2018 yılında ise sektör ihracat hedefimiz $12 Milyar seviyesindedir.

Tekstil Grubunda ki faaliyetlerimiz; makro düzeyde ekonomideki canlılık ve sektörde ürün gamına duyulan talebin artması, mikro düzeyde ise şirketimizin yaptığı ar-ge çalışmaları ve yaptığı yeni yatırımlar sonucu meyvelerini vermiştir. 2017 yılında Tekstil grubu net satışları yaklaşık %75 büyüyerek 144 Milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu büyüme de kur artışının pozitif etkisi olsa da metraj ve kilo bazında da %40’a yakın bir büyüme gözlemlenmiştir.

Toplam yatırım tutarı $30 Milyon olan, 2016 yılında başlatıp, 2 faz halinde devreye soktuğumuz iplik kapasite artırımı ve makine yenileme yatırımlarının ilk fazı olan compact pamuk iplik tesisi 2016 yılında devreye girmiştir. Yatırımın 2.fazı olan polyester-viskon iplik üretim ve büküm tesisi 2017 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır ve tamamen operasyoneldir.

Turizm sektöründe bölgesel sorunların etkisiyle yasadığımız sıkıntılı dönemlere rağmen ülkemize olan Turistik talep yeniden artmıştır. Turizm gelirleri ülkemizde 2016 yılına göre yaklaşık %19 artarak $26.2 Milyarı bulmuştur. Bu gelirlerin yaklaşık %77’si yabancı ziyaretçilerden, kalanı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu gelişime paralel olarak turizm alanında TSKB GYO ile ortak yaptığımız ilk yatırım olan Divan Adana Otel’i de bölge Turizm’in de ki payını ve bilinirliğini sunduğu 5 yıldızlı hizmetle giderek arttırmaktadır. Ayrıca Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sunduğu teşvik yatırım desteği ile Ceyhan-Yumurtalık bölgesinin güçlü kalkınmasına devam edip, bölgemizin eski refahına sanayi ve turizm hizmetleriyle döneceğine inancımız tamdır.

2018 yılında da öncelikle aile değerlerimizi ve şeffaf yapımızı koruyarak, insan kaynaklarına ve ar-ge çalışmalarına yönelik olan yatırımlarımıza devam edip büyümemizi sürdürebilir hale getirmek tek gayemiz olacaktır.

Bilici Yatirim olarak, siz hissedarlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve memleket ekonomisine kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,
Mehmet Ali Bilici
Yönetim Kurulu Başkanı